Η Εταιρεία μας

Μια κοινωνική συνεργατική εταιρεία

Μια ομάδα πέντε πλήρως καταρτισμένων ατόμων προχώρησε στη δημιουργία της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης με το όνομα “From A To Bee” και τον διακριτικό τίτλο “From A to Bee, ΚοινΣΕπ”. Η εταιρεία έχει κοινωνικό χαρακτήρα και στοχεύει να έχει αντίκτυπο στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την αειφόρο ανάπτυξη. Σκοπεύει στην προώθηση, ανάπτυξη και πρακτική υποστήριξη του ελληνικού εναλλακτικού τουρισμού, της ελληνικής μελισσοκομίας και της προστιθέμενης αξίας στη γεωργική παραγωγή. Επιθυμεί επίσης να αναδείξει τον γαστρονομικό ελληνικό πολιτισμό και να οδηγήσει τουρίστες και ντόπιους μέσω επιλεγμένων υπαίθριων δραστηριοτήτων και εργαστηρίων σε μια περιήγηση μεταξύ διάσημων παραδοσιακών προϊόντων από όλη την Ελλάδα.

 “From a to b” στα Αγγλικά είναι ένα ιδίωμα που σημαίνει να πηγαίνεις από το ένα μέρος στο άλλο. Για εμάς τους πέντε κοινός προορισμός είναι η μέλισσα. Κίνητρο και ο οδηγός μας είναι η αγάπη μας για αυτήν!

shop now