Η παρούσα πολιτική περιγράφει πως η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ FROM A TO BEE» και διακριτικό τίτλο «FROM A TO BEE» με έδρα την Παλλήνη Αττικής, οδός ….. αριθμ. ….. (εφεξής «Η Εταιρεία») επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγει μέσω του ιστοτόπου της www.fromatobee.gr (εφεξής «Ιστότοπος»). Για εμάς, στην Εταιρεία, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι προτεραιότητα και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση της ασφάλειας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας, διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας και ιδίως με αυτές του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

 

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Κάθε πληροφορία που αφορά φυσικό πρόσωπο και μπορεί να σχετιστεί με αυτό και να το ταυτοποιήσει άμεσα ή έμμεσα (όπως μέσω αναφοράς σε όνομα, αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα αυτού του προσώπου).

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Η Εταιρεία είναι Υπεύθυνος Επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 4§7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία στην ηλεκτρονική διεύθυνση ……………………και στο τηλέφωνο : +30 210 …… μεταξύ 9:00 και 17:00 (ώρα Ελλάδος) κατά τις εργάσιμες μόνον ημέρες (δηλαδή, εξαιρούνται Σάββατο, Κυριακή και επίσημες αργίες). Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιούνται κατά την περίοδο των εορτών Χριστουγέννων/Πρωτοχρονιάς, Πάσχα και κατά τον Αύγουστο. Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα με εμπιστευτικότητα και σεβασμό στην ιδιωτική σας ζωή, λαμβάνοντας τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία τους.

 

Συλλογή Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

  1. Εάν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας μόνο για ενημερωτικό σκοπό, δηλαδή σε περίπτωση μη εγγραφής ή σε περίπτωση που αιτείστε πληροφορίες, συλλέγουμε εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που διαβιβάζονται στον server μας από το πρόγραμμα περιήγησης σας. Εάν επιθυμείτε απλώς να περιηγηθείτε στην Ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε τα κατωτέρω δεδομένα, τα οποία μας είναι τεχνικά απαραίτητα για την προβολή της Ιστοσελίδας  [νομική βάση αυτής της επεξεργασίας αποτελεί το άρθρο 6, παράγραφος 1, περίπτωση (στ) του ΓΚΠΔ]:

–          Διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IPAddress).

–          Ημερομηνία και ώρα του αιτήματος.

–           Διαφορά ζώνης ώρας σε σχέση με την ώρα Γκρίνουιτς (GreenwichMeanTime –  GMT)

–          Περιεχόμενο του αιτήματος (συγκεκριμένη σελίδα)

–          Καθεστώς πρόσβασης/HTTP-Κωδικός (Statuscode)

–          Κάθε μεταφερόμενη ποσότητα δεδομένων

–          Ιστοσελίδα, από την οποία προέρχεται το αίτημα

–          Περιηγητής

–          Λειτουργικό σύστημα

–          Γλώσσα και έκδοση του λογισμικού περιηγητή

–  Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου, που αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο και τα οποία κατά την τοποθέτησή τoυς σε συγκεκριμένη θέση, ανακτούν συγκεκριμένες πληροφορίες. Τα cookies δεν μπορούν να εκτελέσουν συγκεκριμένα προγράμματα ή να μεταφέρουν ιούς στον υπολογιστή σας. Σκοπός τους είναι να κάνουν την περιήγηση του χρήστη στο Διαδίκτυο πιο φιλική και συνολικά πιο αποτελεσματική.

Χρήση cookies

α) Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα ακόλουθα είδη cookies, των οποίων η έκταση και η λειτουργικότητα επεξηγούνται παρακάτω:

–          Προσωρινά (Transient) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό β΄)

–          Επίμονα (Persistent) Cookies (βλέπε παρακάτω υπό γ΄).

β) Τα “TransientCookies” διαγράφονται αυτομάτως, όταν κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησης. Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται ειδικότερα τα Session-Cookies. Αυτά αποθηκεύουν την αποκαλούμενη Session_ID, που υποδεικνύει κατά πόσο είναι δυνατό να αξιολογηθεί η συμπεριφορά του επισκέπτη που περιηγείται στον διαδικτυακό τόπο. Κατά τον τρόπο αυτό ο υπολογιστής σας μπορεί να αναγνωρίσει, αν έχετε επιστρέψει στην ιστοσελίδα μας. Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε τον περιηγητή.

γ) Τα “PersistentCookies” διαγράφονται αυτόματα μετά από ένα προδιαγεγραμμένο χρόνο. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να διαγράψετε τα cookies από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησης σας.

δ) Μπορείτε να ρυθμίσετε ανάλογα με τις επιθυμίες σας το πρόγραμμα περιήγησής σας όπως π.χ. να αποδεχθείτε τα cookies τρίτων μερών ή να απορρίψετε όλα τα cookies. Επισημαίνουμε ότι στην περίπτωση αυτή ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες αυτής της ιστοσελίδας.

ε) Χρησιμοποιούμε cookies για να  μπορούμε να σας αναγνωρίσουμε κατά τη πλοήγησή σας, εφόσον διαθέτετε λογαριασμό. Σε αντίθετη περίπτωση θα έπρεπε για κάθε νέα επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας να συνδεθείτε εκ νέου.

στ) Τα χρησιμοποιημένα Flash-Cookies δεν ανιχνεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, αλλά από το «Flash-plug-in». Επιπλέον χρησιμοποιούμε αντικείμενα αποθήκευσης (storageobjects) HTML5 τα οποία αποθηκεύονται στη συσκευή σας. Αυτά τα αντικείμενα αποθηκεύουν τα απαραίτητα δεδομένα, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και δεν έχουν αυτόματη ημερομηνία λήξης.

Εάν δεν επιθυμείτε οποιαδήποτε επεξεργασία των flashcookies, θα πρέπει να εγκαταστήσετε ένα κατάλληλο Add-On, π.χ. “BetterPrivacy” για το MozillaFirefox(https://addons.mozilla.org/gr/firefox/addon/betterprivacy/) ή toAdobe-Flash-KillerCookieγια το GoogleChrome. Μπορείτε να αποτρέψετε τη χρήση των HTML5 αντικειμένων αποθήκευσης (storageobjects), εφόσον εισαγάγετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας μια ιδιωτική λειτουργία. Συνιστούμε επίσης να διαγράφετε τακτικά τα cookies και το ιστορικό του προγράμματος περιήγησης με μη αυτόματο τρόπο.

 

  1. Όταν εκδηλώνετε μέσω του Ιστοτόπου την πρόθεσή σας να σας παράσχουμε υπηρεσίες, συλλέγουμε με τη συναίνεσή σας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία εσείς μας υποβάλλετε, όπως το ονοματεπώνυμό σας, το επάγγελμά σας και τη θέση που κατέχετε, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, απαραίτητα φορολογικά στοιχεία (όπως ΑΦΜ κλπ απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίου). Μετά από αίτησή σας, στέλνουμε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου( e-mail) σας το πληροφοριακό υλικό που αιτείσθε. Στις περιπτώσεις αυτές η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας. Επίσης ενδέχεται να σας καλέσουμε τηλεφωνικά σε σχέση με την παρασχεθησόμενη υπηρεσία. Τα στοιχεία αυτά απαιτούνται για να επεξεργαστούμε την πληρωμή σας, και γενικά να εκπληρώσουμε τη σύμβαση παροχής υπηρεσίας.
  2. Όταν δηλώνετε μέσω του Ιστοτόπου τη συμμετοχή σας σε εκδηλώσεις/δράσεις κοκ που διοργανώνει η Εταιρεία συλλέγουμε με τη συναίνεσή σας Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα, τα οποία εσείς μας υποβάλλετε, όπως το ονοματεπώνυμό σας, το επάγγελμά σας και, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, απαραίτητα φορολογικά στοιχεία (όπως ΑΦΜ κλπ απαραίτητα για την έκδοση τιμολογίου). Συναινείτε, επίσης, με την επιλογή συμφωνίας με την παρούσα Ενημέρωση-Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχεται στον Ιστότοπο, στη χρήση οπτικοακουστικού υλικού από την εκδήλωση, στην οποία θα συμμετάσχετε, στη χρήση φωτογραφιών στα social media της Εταιρείας, στο site της, καθώς και στα έντυπα που εκδίδονται με τις δράσεις της, στη χρήση videos στο κανάλι της εταιρείας στο youtube και στο site της.

 

Newsletter (Ηλεκτρονική περιοδική ενημέρωση)

Εφόσον εγγραφείτε στο newsletter μας, θα χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας για να σας ενημερώνουμε, μέσω του newsletter, για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Στην περίπτωση αυτή η επεξεργασία βασίζεται στην προηγούμενη συναίνεσή σας, η οποία μας παρέχεται με την επιλογή συμφωνίας  με την παρούσα Ενημέρωση-Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, που παρέχεται στον Ιστότοπο.

Εάν δεν μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση των ανωτέρω, δεν θα είμαστε σε θέση να επεξεργαστούμε τα αντίστοιχα αιτήματά σας.

Εάν μας διαβιβάζετε προσωπικά δεδομένα τρίτων προσώπων, έχετε την υποχρέωση να τηρείτε τις σχετικές διατάξεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, που ενδέχεται να περιλαμβάνουν την από πλευράς σας λήψη συναίνεσης για τη διαβίβαση των δεδομένων.

Γενικά δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για αυτόματη λήψη αποφάσεων ή δημιουργία προφίλ. Εάν πραγματοποιηθεί τέτοια επεξεργασία σε μεμονωμένες περιπτώσεις, θα ειδοποιηθείτε χωριστά.

Αποδέκτες – Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα είναι προσβάσιμα από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας, καθώς και από τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, που ενεργούν για λογαριασμό της, ως εκτελούντες την επεξεργασία, στο πλαίσιο ειδικής συμφωνίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που έχουμε καταρτίσει μαζί τους. Επίσης είναι προσβάσιμα από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή οργανισμούς στους οποίους η Εταιρεία υποχρεούται να διαβιβάσει τα δεδομένα σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας. Ακόμη θα είναι προσβάσιμα από τρίτους στις περιπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία των δικαιωμάτων μας, την τήρηση δικαστικής απόφασης, την ανταπόκριση σε αίτημα Κανονιστικής ή άλλης Αρχής.

Η επεξεργασία των δεδομένων σας πραγματοποιείται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Η γενική μας πολιτική είναι να διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται, εκτός εάν ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλλει μεγαλύτερο χρονικό διάστημα διατήρησης.

Τα δικαιώματά σας

Σε σχέση με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας.
  • πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή αντίταξης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
  • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τη νομοθεσία, χρησιμοποιώντας το σύνδεσμο http://www.dpa.gr.
  • Παρακαλούμε σημειώστε ότι ενδέχεται να ζητήσουμε επιβεβαίωση ταυτότητας, και διατηρούμε το δικαίωμα επιβάλουμε την καταβολή εύλογου τέλους για διοικητικά έξοδα εφόσον επιτρέπεται από το νόμο. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα υποκειμένων δεδομένων εντός των νομίμων προθεσμιών.

Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής 

Κατά καιρούς ενδέχεται να τροποποιήσουμε την παρούσα πολιτική, για παράδειγμα προς τήρηση υποχρεώσεων από διατάξεις νόμων ή προς αντιμετώπιση τεχνικών αναγκών. Η αναμορφωμένη πολιτική θα αναρτάται στον Ιστότοπο και σε περίπτωση που, λόγω σημαντικών αλλαγών, απαιτείται η συναίνεσή σας, θα σας ειδοποιούμε σχετικά.

Περισσότερες Λειτουργίες του Ιστοτόπου μας

WebAnalytics

Χρήση του GoogleAnalytics

Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια διαδικτυακή υπηρεσία ανάλυσης της Google Inc. («Google»). Η υπηρεσία Google Analytics χρησιμοποιεί τα αποκαλούμενα «Cookies», αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον ηλεκτρονική σας συσκευή και καθιστούν δυνατή την ανάλυση της χρήσης σας στην Ιστοσελίδα. Οι πληροφορίες που παράγονται από το Cookie για τον τρόπο χρήσης  του ιστότοπου, μεταδίδονται και αποθηκεύονται από την Google σε διακομιστές της στις ΗΠΑ. Σε περίπτωση ενεργοποίησης της υπηρεσίας ανωνυμοποίησης IP σε αυτή την ιστοσελίδα, διαγράφεται μέρος της διεύθυνσης IP σας από την Google μόνο εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οκονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα μεταφέρεται η πλήρης διεύθυνση IP σε ένα διακομιστή (Server) της Google στις ΗΠΑ και θα σμικρύνεται εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή της ιστοσελίδας, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τον τρόπο χρήσης της ιστοσελίδας από εσάς, για να συντάξει εκθέσεις όσον αφορά τις δραστηριότητες της ιστοσελίδας και να παρέχει στον διαχειριστή της ιστοσελίδας άλλες συνδεδεμένες υπηρεσίες σε σχέση με τη χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεύθυνση IP που μεταφέρεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας, μέσω των Google Analytics, δεν θα συσχετίζει οποιαδήποτε άλλα δεδομένα κατέχονται από την Google.

Μπορείτε να αρνηθείτε την αποθήκευση των Cookies, επιλέγοντας την κατάλληλη ρύθμιση από τον πλοηγό περιήγησή σας (Browser-Software). Ωστόσο, λάβετε υπόψη ότι σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να μην μπορείτε να κάνετε χρήση της πλήρους λειτουργικότητας αυτού του ιστότοπου. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη συλλογή των δεδομένων που παράγονται από το Cookie και σχετίζονται με τη χρήση της ιστοσελίδας σας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP) στην Google καθώς και την επεξεργασία αυτών των δεδομένων από την Google, κατεβάζοντας και εγκαθιστώντας τον διαθέσιμο πλοηγό plug-in ακολουθώντας τον παρακάτω  σύνδεσμο http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=gr.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics με την παράμετρο “_anonymizeIp ()”. Κατά τον τρόπο αυτό συνεχίζεται περικεκομμένα η επεξεργασία σε διευθύνσεις IP, η ταυτοποίηση των προσώπων μπορεί να αποκλεισθεί. Αν όμως από τα συλλεγμένα δεδομένα λάβετε κάποια προσωπική αναφορά, αυτή τίθεται άμεσα σε αποκλεισμό και τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται παράλληλα.

Χρησιμοποιούμε Google Analytics για να αναλύουμε και να βελτιώνουμε τακτικά τη χρήση του ιστότοπού μας. Με τα λαμβανόμενα στατιστικά στοιχεία, μπορούμε να βελτιώσουμε την Ιστοσελίδα μας και να την κάνουμε πιο ελκυστική στο χρήστη. Για τις εξαιρετικές περιπτώσεις, στις οποίες τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ, η Google συμμορφώνεται με το νομικό πλαίσιο EU-USPrivacyShield (‘Ασπίδα Απορρήτου’), www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.Η νομική βάση για τη χρήση του Google Analytics είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε την βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδας μας (άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ).

Πληροφορίες τρίτων πάροχων: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, οδός Barrow, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία, Φαξ: +353 (1) 436 1001.

Πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων θα βρείτε στο σύνδεσμο https://policies.google.com/privacy?hl=el&gl=de.

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα Google Analytics για να αναλύσει τη ροή των επισκεπτών σε σχέση με την ανάλυση της διασταυρωμένης συσκευής, η οποία διεξάγεται μέσω του χρήστη ID. Μπορείτε στο λογαριασμό Πελατών, να απενεργοποιήσετε την ανάλυση διασταυρωμένης συσκευής με τη χρήση της επαφής τα “Τα δεδομένα μου”, “Προσωπικά δεδομένα”.

SocialMedia

Χρήση πρόσθετων (“plug-ins”) σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (“Social-Media-Plug-ins”)

Χρησιμοποιούμε αυτή την περίοδο τα ακόλουθα “plug-ins” στα  κοινωνικά μέσα: [Facebook, Google+, Twitter, Xing, T3N, Linkedln, Flattr]. Χρησιμοποιούμε την αποκαλούμενη λύση των δύο κλικ. Όταν δηλαδή επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, αρχικά δεν διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα στους παρόχους των Plug-ins. Τον πάροχο του Plug-in μπορείτε να αναγνωρίσετε με την ένδειξη στο κουτί του αρχικού γράμματος ή του λογότυπού του. Σας δίνουμε την ευκαιρία μέσω του κουμπιού/πλήκτρου (Button) να επικοινωνήσετε απευθείας με τον πάροχο του Plug-in. Μόνο εάν κάνετε κλικ στο σημειωμένο πεδίο και το ενεργοποιήσετε, ο πάροχος του Plug-in θα λάβει την πληροφορία ότι έχετε μεταβεί στην αντίστοιχη ιστοσελίδα μας. Στην περίπτωση του Facebook και του Xing, σύμφωνα με πληροφορίες των αντίστοιχων παρόχων στην Ελλάδα, η διεύθυνση IP σας ανωνυμοποιείται αμέσως. Ενεργοποιώντας το Plug-in, διαβιβάζονται από εσάς τα προσωπικά δεδομένα στον αντίστοιχο πάροχο και αποθηκεύονται εκεί (σε αμερικάνικους παρόχους στις ΗΠΑ). Δεδομένου ότι ο πάροχοςPlug-in εκτελεί τη συλλογή δεδομένων, ιδίως μέσω cookies, σας συνιστούμε, πριν κάνετε κλικ στο γκρίζο κουτί, να διαγράψετε όλα τα cookies μέσω των ρυθμίσεων ασφαλείας του πλοηγού σας.

Δεν επιδρούμε ούτε στα δεδομένα που συλλέγονται και στη διαδικασία επεξεργασίας των δεδομένων, ούτε γνωρίζουμε την πλήρη έκταση της συλλογής των δεδομένων, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τα χρονικά διαστήματα αποθήκευσης. Επίσης, δεν έχουμε οποιαδήποτε πληροφορία και για τη διαγραφή των δεδομένων που συλλέγει ο πάροχοςPlug-in.

Ο πάροχοςPlug-in αποθηκεύει δεδομένα που συλλέγονται και αφορούν εσάς ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού προσανατολισμένης στη ζήτηση της ιστοσελίδας του. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για μη συνδεδεμένους χρήστες) για την προβολή διαφήμισης αντίστοιχης με τη ζήτηση καθώς και για την ενημέρωση των χρηστών του μέσου κοινωνικής δικτύωσης για τις δραστηριότητές σας στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη διαμόρφωση αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος επικοινωνήσετε με τον αντίστοιχο πάροχοPlug-in. Μέσω των Plug-ins, σας προσφέρουμε τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τους άλλους χρήστες, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας και να την κάνουμε πιο ενδιαφέρουσα για εσάς ως χρήστη. Η νομική βάση για τη χρήση των Plug-ins είναι το έννομο συμφέρον μας να διασφαλίζουμε τη βέλτιστη λειτουργία της ιστοσελίδα μας, όπως προβλέπεται άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ’ του ΓΚΠΔ.

Η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το αν έχετε λογαριασμό στον παρόχο Plug-in και αν είστε εκεί συνδεδεμένοι. Εάν είστε συνδεδεμένοι με τον πάροχο  του Plug-In, τα δεδομένα που συλλέγχθηκαν από εμάς θα διατεθούν απευθείας στον υπάρχοντα λογαριασμό που έχετε στον πάροχο του Plug-In. Αν κάνετε κλίκ στο ενεργοποιημένο κουμπί και π.χ. κοινοποιήσετε τη σελίδα, ο πάροχος του Plug-in αποθηκεύει επίσης αυτές τις πληροφορίες στο λογαριασμό χρήστη και τις ανακοινώνει/μοιράζεται δημόσια με τις επαφές σας. Συνιστούμε να αποσυνδέεστε τακτικά μετά τη χρήση ενός μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ειδικά προτού ενεργοποιήσετε το κουμπί, καθώς έτσι θα αποφύγετε την καταχώρηση του προφίλ σας στον πάροχο  Plug-in.

Ενσωμάτωση των ΥouTube-Videos

Έχουμε ενσωματώσει τα βίντεο του YouTube, τα οποία είναι αποθηκευμένα στη διεύθυνση http://www.youtube.com και μπορούν να αναπαραχθούν άμεσα από τον ιστότοπό μας. Όλα αυτά ενσωματώνονται στην “λειτουργία εκτεταμένης προστασίας δεδομένων”, που σημαίνει ότι εάν δεν αναπαράγετε τα βίντεο, κανένα στοιχείο σχετικά με εσάς ως χρήστη δεν θα μεταφερθεί στο YouTube. Μόνο όταν αναπαράγετε τα βίντεο, μεταφέρονται τα δεδομένα κατά τα αναφερόμενα παρακάτω. Δεν ασκούμε κανενός είδους επιρροή για την μεταφορά των δεδομένων.

Όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα, το YouTube λαμβάνει την πληροφορία ότι αναζητήσατε την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπου μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το YouTube παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετιστείτε με το προφίλ σας στο YouTube, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. Το YouTube αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρηστών και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδας μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος απευθυνθείτε στο ΥοuTube.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό,  την έκταση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων σας μέσω του YouTube μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.com/intl/gr/policies/privacy. Επίσης, η  Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστάσιας’ της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US.

Ενσωμάτωση των GoogleMaps

Στον Ιστότοπο χρησιμοποιούμε την προσφορά των Google Maps. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να παρουσιάσουμε απευθείας στην ιστοσελίσα μας τους διαδραστικούς χάρτες και σας παρέχεται η δυνατότητα της χρήσης των χαρτών.

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, η Google λαμβάνει την πληροφορία ότι έχετε αναζητήσει την αντίστοιχη υποσελίδα του ιστότοπού μας. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν η Google παρέχει έναν λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου έχετε συνδεθεί ή αν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν είστε συνδεδεμένοι στο Google, τα στοιχεία σας θα συσχετισθούν απευθείας με το λογαριασμό σας. Αν δεν επιθυμείτε να συσχετισθείτε με το προφίλ σας στο Google, πρέπει να αποσυνδεθείτε αφού προηγουμένως ενεργοποιήσετε το σχετικό κουμπί. H Google αποθηκεύει τα δεδομένα σας ως προφίλ χρήστη και τα χρησιμοποιεί για σκοπούς διαφήμισης, έρευνας αγοράς ή / και σχεδιασμού της ιστοσελίδας, προσανατολισμένης ανάλογα με τη ζήτησή της. Μια τέτοια αξιολόγηση πραγματοποιείται ειδικότερα (ακόμη και για χρήστες που δεν έχουν συνδεθεί) με σκοπό την προβολή των κατάλληλων διαφημίσεων προσανατολισμένη στη ζήτηση και την ενημέρωση άλλων χρηστών του κοινωνικού δικτύου για τις δραστηριότητες στην ιστοσελίδα μας. Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στη δημιουργία αυτών των προφίλ χρηστών, αφού προηγουμένως για την άσκηση αυτού του δικαίωματος απευθυνθείτε στο Google.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, την έκταση της συλλογής των δεδομένων και της επεξεργασίας αυτών μέσω του YouTube, μπορείτε να βρείτε στη δήλωση Πολιτικής Απορρήτου Προστασίας Δεδομένων. Εκεί θα λάβετε επίσης περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις επιλογές σας να ρυθμίσετε/καθορίσετε την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής: https://www.google.de/intl/gr/policies/privacy.

Επίσης, η  Google επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα στις Η.Π.Α. και υπόκειται στην ‘Ασπίδα Προστασίας’ της ιδιωτικής ζωής μεταξύ ΕΕ-ΗΠΑ, (EU-US-Privacy-Shield) https://www.privacyshield.gov/EU-US.

 

shop now